اطلاعات تماس درمانگاه شبانه روزی دندانپرشکی حکیم

با ما در ارتباط باشید..

تلفن های درمانگاه

تلفن های تماس :

02636537564


02636559134

آدرس درمانگاه

آدرس درمانگاه شبانه روزی دندانپزشکی حکیم : کرج – فردیس ، بلوار شهدای فردیس ، بین خیابان 25 و 27 ، درمانگاه دندانپزشکی حکیم